تشکیل نیروی دفاع فضایی در ژاپن
تشکیل نیروی دفاع فضایی در ژاپن

ژاپن به تازگی بخش جدیدی تأسیس کرده که فعالیت آن مربوط به حفاظت از ماهواره‌های این کشور در برابر خطرها می‌شود.

ژاپن به تازگی بخش جدیدی تأسیس کرده که فعالیت آن مربوط به حفاظت از ماهواره‌های این کشور در برابر خطرها می‌شود.

به گزارش خبرنوین به نقل از ژاپن تودی، ژاپن به تازگی بخش جدیدی تأسیس کرده که فعالیت آن مربوط به حفاظت از ماهواره‌های این کشور در برابر خطرها می‌شود.

این بخش جدید واحد نیروی دفاع فضایی نام دارد که به تازگی کار خود را آغاز کرده و قرار است نظارت بر سیارک‌ها، تهدیدات ماهواره‌های این کشور و زباله‌های فضایی را انجام دهد.

این واحد به منظور نظارت و مقابله با تهدیدات برای ماهواره‌های این کشور راه اندازی شده و کار خود را با ۲۰ نیرو آغاز کرده است.

قرار است شمار نیروهای مشغول به کار در این واحد تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۰ نفر افزایش یابد.