درمان دارویی بیماران مبتلا به سرطان پستان
درمان دارویی بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر جهانگیر رافت آنکولوژیست، در ارتباط با درمان دارویی بیماران مبتلا به سرطان پستان، گفت: برای آن دسته از بیماران که بیماری آنها عود نکرده باشد و در مراحل اولیه تشخیص داده شود ،درمان دارویی وجود دارد.

دکتر جهانگیر رافت آنکولوژیست، در ارتباط با درمان دارویی بیماران مبتلا به سرطان پستان، گفت: برای آن دسته از بیماران که بیماری آنها عود نکرده باشد و در مراحل اولیه تشخیص داده شود ،درمان دارویی وجود دارد.

به گزارش خبرنوین ، وی افزود: این دسته از بیماران مبتلا به سرطان پستان، این شانس را دارند که بیماری را با دارو کنترل کنند.

دکتر رافت با تاکید بر اینکه در علم پزشکی واژه ای به نام درمان قطعی وجود ندارد، تصریح کرد: بررسی ها و آمارها نشان داده است که تعداد بسیار زیادی از بیماران سرطان پستان با دارو درمان می شوند.

این آنکولوژیست، در ارتباط با داروی هرسپتین، گفت: این دارو بسیار موثر و کمک کننده است و بیماران دریافت کننده این دارو، به بهترین شکل ممکن با هرسپتین مداوا می شوند.

دکتر رافت با عنوان این مطلب که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد مبتلایان به سرطان پستان دارای گیرنده داروی هرسپتین هستند، افزود: نوع ایرانی این دارو تفاوتی با مشابه خارجی ندارد و اثرگذاری هر دو دارو تقریبا یکسان و برابر است.

وی در خصوص اهمیت داروی هرسپتین برای بیماران مبتلا به سرطان، گفت: ما تابع یک سری از گایدلاین ها و راهنماهای بالینی بین المللی هستیم. مانند )NCI , NCCN ,…( که استانداردهای درمانی را تعریف میکنند کرده اند و ما می بایست بر اساس همین راهنماهای بالینی، اقدام کنیم.

دکتر رافت با اشاره به پوشش بیمه ای داروی هرسپتین، افزود: بیمه بودن این دارو بسیار مهم است و بیماران می توانند راحت تر به دارویی که نیاز دارند و موثر است، دسترسی داشته باشند.

این آنکولوژیست در ارتباط با شیوع سرطان پستان در ایران، گفت: آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به این نوع سرطان در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است اینست که شیوع بالایی دارد و به عنوان اولین سرطان شایع در زنان شناخته می شود که آمار ابتلا به آن رو به افزایش است.