دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در تاریخ 30 بهمن و اول اسفندماه امسال در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن و اول اسفندماه امسال در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنوین، دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران -که نخستین دوره آن شهریور ماه سال گذشته در دانشگاه زنجان برگزار شده بود- با همکاری انجمن شیمی ایران در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس که در سطح ملی برگزار می‌شود، می‌توان به ایجاد محیطی برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه کاتالیست؛ پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران؛ ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه کاتالیست؛ شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آن‌ها و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کاتالیست در سطح ملی اشاره کرد.

کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران برای تحقق اهداف فوق علاوه بر پذیرش و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی و میزگردهای تخصصی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

از جمله مهم‌ترین محورهای تخصصی این کنفرانس نیز می‌توان به نانو کاتالیست، کاتالیست‌های همگن و ناهمگن، بیوکاتالیست، فتو کاتالیست و نیمه هادی‌ها، الکترو کاتالیست، آنزیم‌های مصنوعی و کاتالیست‌های آنزیمی، نانوکامپوزیت‌ها و نانوسرامیک‌ها و سایر زمینه‌های مرتبط با کاتالیست شامل کاتالیست در صنایع کشاورزی و مبارزه با آفات؛ کاتالیست در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر؛ کاتالیست در صنایع شیمیایی و گیاهان دارویی؛ کاتالیست در علوم پزشکی، بهداشت، غذا و دارو و … اشاره کرد.