ریزالکترود چاپی و کنترل فعالیت مغز
ریزالکترود چاپی و کنترل فعالیت مغز

مهندسان اروپایی از تولید الکترودی خبر داده اند که مانند یک برچسب به پوست سر می چسبد و می توان از آن برای کنترل فعالیت های عصبی مغز استفاده کرد.

مهندسان اروپایی از تولید الکترودی خبر داده اند که مانند یک برچسب به پوست سر می چسبد و می توان از آن برای کنترل فعالیت های عصبی مغز استفاده کرد.

به گزارش خبرنوین به نقل از نیواطلس، فناوری تولید الکترود برچسب مانند، ارزان قیمت بوده و می توان برای تهیه آن از چاپگر جوهری استفاده کرد. این روش بررسی لحظه به لحظه شرایط مغز را برای پیش بینی بیماری ها ممکن می کند.

تلاش برای ابداع این فناوری از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و روشی موثر برای دسترسی به داده های الکتروکاردیوگرافی (ECG) و الکترومیوگرافی (EMG) مغز محسوب می شود.

در حال حاضر، آزمایش های بالینی برای بررسی کارآیی این روش در جریان است. الکترودهای یادشده مجهز به پلیمرهایی رسانا هستند که چاپ آنها به سادگی با استفاده از چاپگرهای جوهری ممکن است. الکترودهای تازه به طور دقیق بر روی مغز ثابت می شوند و دقت بالایی دارند. هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان تجاری سازی این فناوری به وجود می آید.