شناسایی آنتی بادی کرونا در بدن حیوانات
شناسایی آنتی بادی کرونا در بدن حیوانات

نتایج یک بررسی جدید در ایتالیا نشان می دهد انتقال ویروس کرونا از انسان ها به حیوانات نیز ممکن است و این ویروس تنها از حیوانات به انسان ها منتقل نمی شود.

نتایج یک بررسی جدید در ایتالیا نشان می دهد انتقال ویروس کرونا از انسان ها به حیوانات نیز ممکن است و این ویروس تنها از حیوانات به انسان ها منتقل نمی شود.

به گزارش خبرنوین به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقی که در این مورد در ایتالیا انجام شده، حاکیست آنتی بادی ویروس کرونا در بدن ۳ تا ۴ درصد از حیوانات خانگی وجود

دارد و این مساله نشان می دهد عفونت کرونا به گونه ای به بدن حیوانات مذکور منتقل شده است. البته تا به حال ویروسی از بدن این حیوانات به دست نیامده است.

بر اساس تحقیقات قبلی ویروس کرونا می تواند حیوانات خانگی مانند گربه و سگ را آلوده کند و شواهدی از آلودگی برخی حیوانات به ویروس مذکور به دست آمده است.

البته به نظر می رسد ویروس کرونا نمی تواند مشکل جدی در حیوانات ایجاد کند.

نتایج این تحقیق حاکیست بدن سگ ها در برابر عفونت کرونا مقاومت بالایی دارد ولی در گربه ها شاهد شکل گیری عفونت تنفسی در صورت ابتلای به کرونا هستیم و گربه ها از قابلیت بالایی برای انتقال ویروس کرونا به دیگر حیوانات هم برخوردار هستند. بررسی یادشده از مارس تا می سال ۲۰۲۰ بر روی بیش از ۹۰۰ سگ و ۵۰۰ گربه صورت گرفته است.