معرفی اساتید و پیشکسوتان برتر آموزشی دانشگاه تهران
معرفی اساتید و پیشکسوتان برتر آموزشی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنوین، در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران اعضای هیات علمی برگزیده، پیشکسوت، معاونین آموزشی دانشکده‌ها و کارشناسان برتر حوزه آموزش این دانشگاه معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنوین، در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران اعضای هیات علمی برگزیده، پیشکسوت، معاونین آموزشی دانشکده‌ها و کارشناسان برتر حوزه آموزش این دانشگاه معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر پیام زرافشان از دانشکده ابوریحان، دکتر محمود بی جن خان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر حسن سبحانی از دانشکده اقتصاد، دکتر عبدالرسول کشفی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر فواد صیدی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر حمید احمدی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر محمدرضا رضوانی از دانشکده جغرافیا، دکتر مسعود طالب خان گروسی از دانشکده دامپزشکی، دکتر محمدرضا شرفی جم از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر ماندانا صدری زاده اردبیلی از دانشکده زبان و ادبیات خارجی و دکتر سید خانی متولی عنبران از دانشکده ژئو فیزیک به عنوان اعضای هیات علمی برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه معرفی شدند.

همچنین دکتر رضا نوزعیم و دکتر بهمن زینلی از دانشکده پردیس علوم، دکتر سید محمدعلی توکل کوثری از دانشکده علوم اجتماعی، دکتر مهدی فکور از دانشکده علوم و فنون نوین، دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب، دکتر فریبا بهرامی، دکتر علی فاخر، دکتر شهره فاطمی، دکتر حسین شکوهمند و دکتر مهدی ملکان از پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر محمود احمدپور داریانی از دانشکده کارآفرینی، دکتر مقداد جورغلامی، دکتر خلیل کلانتری، دکتر اکبر دیزجی و دکتر احسان عبدی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر سعید روحانی از دانشکده مدیریت، دکتر جهانگیر کرمی از دانشکده مطالعات جهان، دکتر صدیقه مسائلی از پردیس هنرهای زیبا، دکتر آلبرت بغزیان از پردیس بین‌المللی کیش، دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی، دکتر علیرضا صادقی از مرکز آموزش‌های الکترونیکی و روح الله شهیدی از پردیس فارابی نیز از دیگر اساتید برگزیده این جشنواره معرفی شدند.

همچنین در این جشنواره پیشکسوتان برگزیده آموزش نیز معرفی شدند که دکتر علی اشرف صادقی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر محمدعلی راد از دانشکده دامپزشکی، دکتر عباس بازرگان از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر احمد فیض دیزجی از پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر ایرج ملک محمدی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر یواف دارش از پردیس هنرهای زیبا و دکتر غلامحسین ریاضی از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک نیز از جمله این پیشکسوتان بودند.

همچنین دکتر مجتبی دلشاد از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه معرفی شد.

در پایان این جشنواره هفت نفر از کارشناسان برتر دانشکده‌های مطالعات جهان، پردیس علوم، جغرافیا، دامپزشکی، دانشکده‌های فنی، پردیس هنرهای زیبا، مدیریت خدمات آموزشگاه و مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت آموزش دانشگاه تهران به عنوان کارشناس برتر حوزه آموزش در جشنواره امروز معرفی شدند.