کرونای دلتا، ۹۰ درصد موارد عفونت‌های اروپا را تشکیل می‌دهد
کرونای دلتا، ۹۰ درصد موارد عفونت‌های اروپا را تشکیل می‌دهد

بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک آژانس دارویی اروپا و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های اروپا، نوع دلتا ۹۰ درصد از کل موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک آژانس دارویی اروپا و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های اروپا، نوع دلتا ۹۰ درصد از کل موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنوین به نقل از تاس، آژانس دارویی اروپا می‌گوید: نوع دلتا ویروس کرونا ۹۰ درصد کل عفونت‌های کووید ۱۹ را در اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد.

آژانس دارویی اروپا و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های اروپا اشاره کردند: این یک نوع نگرانی است که به سرعت در اروپا در حال گسترش است و ممکن است به طور جدی تلاش برای کنترل همه گیری را مختل کند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک آژانس دارویی اروپا و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های اروپا، نوع دلتا ۹۰ درصد از کل موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد، نوع دلتای کرونا ۴۰ تا ۶۰ درصد مسری‌تر از نسخه آلفا است که اولین نوع اصلی نگرانی است علاوه بر این، نوع دلتا ممکن است با خطر بیشتری برای بستری شدن در بیمارستان همراه باشد.

در بیانیه مطبوعاتی آمده است: گسترش نوع دلتای ویروس کرونا باعث می‌شود کشورها سرعت برنامه‌های واکسیناسیون، از جمله تحویل دزهای دوم و اعمال محدودیت‌های بیشتر را به منظور کنترل شرایط و جلوگیری از ظهور جهش‌ها جدید ضروری سازند.

در این زمینه، آژانس‌ها خواستار توجه ویژه به حمایت از افراد مسن و افراد مبتلا به شرایط زمینه‌ای شدند، زیرا آنها بیشتر در معرض خطر ابتلا به شکل شدید عفونت ویروس کرونا و خطر مرگ هستند. به گفته کارشناسان، در ده کشور اتحادیه اروپا، ۳۰ درصد یا بیشتر از افراد بالای ۸۰ سال هنوز دوره واکسیناسیون توصیه شده را به پایان نرسانده‌اند.